Archiwum strony 26 maja 2019. imieniny: Filip, Paulina, Marianna
REWITALIZACJA MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI
PROMOCJA
Informacja

Promocja LPR.doc

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji
Zarządzenie

ZARZADZENIE - konsultacje spoleczne.doc

Zarządzenie Nr ORM.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady Rewitalizacji w Mieście Stoczek Łukowskim

Zarzadzenie Nr ORM.0050.94.2017.doc

Ogloszenie o naborze kandydatow do Rady Rewitalizacji.doc

Zalacznik nr 1 do ogloszenia.doc

Zalacznik nr 2 do ogloszenia.doc

Zalacznik nr 3 do ogloszenia.doc

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski na potrzeby LPR

Informacja o konsultacjach.doc

Zalacznik nr 1 - ankieta.doc

Zalacznik nr 2- formularz konsultacyjny.doc

Zalacznik nr 3 - Diagnoza Miasta Stoczek Lukowski.pdf

Zalacznik 4a - mapa obszar zdegradowany.jpg

Zalacznik 4b - mapa obszar rewitalizacji.jpg

Zarządzenie Nr ORM.0050.98.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

Zarzadzenie Nr ORM.0050.98.2017.doc

Zarządzenie Nr ORM.0050.99.2017 w sprawie powołania Rady Rewitalizacji w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski
 Zarzadzenie Nr ORM.0050.99.2017.doc
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

Informacja o konsultacjach spolecznych.doc

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Lukowski.pdf

Formularz konsultacyjny.doc