Archiwum strony 26 maja 2019. imieniny: Filip, Paulina, Marianna
Kultura

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Piłsudskiego 2
21-450 Stoczek Łukowski
tel. (0-25) 797-00-32

Długoletnie tradycje aktywności kulturalnej w Stoczku Łukowskim od 1976 roku przybrały formę instytucjonalną. Powstały wówczas Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury mimo licznych reorganizacji działa do dziś.

Statutowym zadaniem MOK jest integracja i inspirowanie działalności kulturalnej realizowane przez współpracę z instytucjami (szkoły, zakłady pracy, powiatowe i wojewódzkie ośrodki kultury) oraz ze stowarzyszeniami (Towarzystwo Przyjaciół Stoczka, Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich, Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie).

Praca MOK przybrała dwa nurty:

  • całoroczna działalność stała (Miejska Biblioteka Publiczna, Dziecięco – Młodzieżowy Klub „Gluś”, Klub Filmowy),
  • organizacja imprez cyklicznych i okolicznościowych

Największą i najstarszą imprezą cyklicznie odbywającą się w MOK od 1970 r. jest Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Uczestnicząc w nim zespoły z północno – wschodniej Polski prezentują swój teatralny dorobek oraz korzystają z konsultacji profesjonalnego jury. Organizatorzy mają nadzieję, że podczas każdego  Sejmiku uda się odtworzyć specyficzną atmosferę festynu ludowego, gdzie imprezy plenerowe, spektakle uliczne, zabawy ludowe i barwne korowody splotą się ze spektaklami teatrów amatorskich i zawodowych oraz koncertami orkiestr dętych, kapel i śpiewaków ludowych tworząc stoczkowskie święto ludzi ceniących wiejski rodowód i własną odrębność kulturową.

 

Kultura fizyczna w mieście.

Krzewienie kultury fizycznej w mieście odbywa się poprzez działalność Ludowego Klubu Sportowego „Dwernicki” oraz Uczniowskich Klubów Sportowych. Najbardziej rozbudowaną sekcją LKS „Dwernicki” jest sekcja piłki nożnej. Aktywnie czynnych jest około 100 zawodników głównie z terenu miasta. Największą imprezą sportową odbywającą się od 2001 roku jest Ogólnopolski Bieg Uliczny „Grzmią pod Stoczkiem armaty”.