Archiwum strony 26 maja 2019. imieniny: Filip, Paulina, Marianna
PROGRAM RODZINA 500+
Informacja dotycząca Programu Rodzina 500+ w Mieście Stoczek Łukowski
Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA

ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

                            

PROGRAM „RODZINA 500+”

Szanowni Państwo,

 

            W dniu 17 lutego 2016 r. opublikowana została ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

W dniu 19 lutego 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 -        Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

-        Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

-        Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

-        Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

-        Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica;

-        Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie) rodzice otrzymają wyrównanie od dnia 1 kwietnia 2016 r.

-        Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

-        W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

-        W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na okres 12 miesięcy – od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Jednostką właściwą do realizacji świadczeń wychowawczych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego będą wydawane od dnia 16 marca 2016 r.

w pok. Nr 1 (parter) i 201 (II piętro) w budynku Urzędu Miasta

od poniedziałku do piątku w godzinach

 od 7.30 do 15.30

Wszelkich informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Miasta pok. Nr 1 (parter) i 201 (II piętro) bądź pod numerem telefonu 25 797 01 75; 25 797 01 81

                                                                                            

                                                                                           Kierownik

                                                               Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                    w Stoczku Łukowskim

                                                                                       Krystyna Salamonik

 

 

  

Dodatkowe informacje dotyczące Programu "RODZINA 500+" - http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze "RODZINA 500+" - http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze