Archiwum strony 26 maja 2019. imieniny: Filip, Paulina, Marianna
Oświata
Oświata

 

Na terenie miasta Stoczek Łukowski funkcjonuje Zespół Oświatowy w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W Zespole Oświatowym kształci się łącznie 382 uczniów, w tym w Szkole Podstawowej 232 uczniów  a w Gimnazjum 150 uczniów. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum posiadają odrębne pracownie komputerowe.

Zespół Oświatowy posiada własną salę gimnastyczną oraz korzysta  z pełnowymiarowej hali sportowej, funkcjonującej przy Zespole Szkół. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nie posiadają bazy sportowej w postaci urządzanych boisk sportowych.

W Zespole Oświatowym zatrudnionych jest 33 nauczycieli.

Ponadto w mieście działa Przedszkole do którego uczęszcza 88 dzieci. Przedszkole zatrudnia 5 nauczycieli.

W mieście Stoczek Łukowski istnieje również Zespół Szkół prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Łukowie w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące do którego uczęszcza 201 uczniów, Technikum Samochodowe do którego uczęszcza 106 uczniów, Technikum uzupełniające dla dorosłych do którego uczęszcza 40 uczniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa do której uczęszcza 78 uczniów. Ponadto funkcjonuje Szkoła Policealna dla dorosłych do której uczęszcza 66 słuchaczy. Łącznie do Zespołu Szkół uczęszcza 491 uczniów i słuchaczy z terenu miasta Stoczek Łukowski, gminy Stoczek Łukowski oraz innych pobliskich miejscowości.