Archiwum strony 26 maja 2019. imieniny: Filip, Paulina, Marianna
RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI
Informacja o projekcie "RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI"

Informacja o projekcie RAZEM JESTESMY NAJSILNIEJSI.doc

Ankieta - Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Stoczek Łukowski na lata 2015 - 2022
 Ankieta - Strategia Rozwoju Miasta na lata 2015 - 2022.doc
Informacja dotycząca opracowania nowej Strategii Rozwiązywania Probemów Społecznych na lata 2015 - 2024 w Mieście Stoczek Łukowski
 INFORMACJA DOTYCZACA OPRACOWANIA STRATEGII.doc
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stoczek Łukowski, dotyczących opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2024.
 ZARZADZENIE - KONSULTACJE STRATEGII ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW SPOLECZNYCH NA LATA 2015 - 2024.doc
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
 Zaproszenie do udzialu w konsultacjach spolecznych.doc
STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW SPOLECZNYCH NA LATA 2015 - 2024

STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW SPOLECZNYCH NA LATA 2015 - 2024.doc

Formularz zgłaszania uwag
 FORMULARZ ZGLASZANIA UWAG.doc
Zarządzenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stoczek Łukowski, dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2022 r.).

ZARZADZENIE - KONSULTACJE SPOLECZNE STRATEGII ROZWOJU MIASTA.doc

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Stoczek Łukowski dotyczących "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2024 Miasta Stoczek Łukowski"
 PROTOKOL Z KONSULTACJI.pdf
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI NA LATA 2015 - 2020 - Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

1. ZAPROSZENIE DO UDZIALU W KONSULTACJACH SPOLECZNYCH..doc

2. FORMULARZ ZGLASZANIA OPINII I UWAG.doc

3. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STOCZEK LUKOWSKI NA LATA 2015 - 2020.doc

Podziękowanie za udział i współpracę przy opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta

Podziekowanie za udzial i wspolprace przy opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta.doc

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Stoczek Łukowski dotyczących "Strategii Rozwoju Miasta na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2022 roku)".
 Protokol z przeprowadzonych konsultacji.pdf
DIAGNOZA STANU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NA TERENIE MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI
 Diagnoza stanu aktywnosci spolecznej.doc
RAPORT SAMOOCENY W OPARCIU O LOKALNY INDEKS JAKOŚCI WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SAMORZĄDEM A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 Raport samooceny.doc

PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW ORAZ PLANÓW STRATEGICZNYCH
 Przygotowanie i aktualizacja dokumentow oraz planow strategicznych dla gmin.doc
STANDARDY WSPÓŁPRACY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI Z NGO PRZY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM FORM FINANSOWYCH
 FINANSOWE.doc
STANDARDY WSPÓŁPRACY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI Z NGO PRZY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM FORM NIEFINANSOWYCH
 NIEFINANSOWE.doc
STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 Standardy zadan publicznych.doc
Zarządzenie Nr ORM.0050.23.2015 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania przez Miasto Stoczek Łukowski pomocy informacyjnej i doradczej dla gru obywatelskich.
 Zarzadzenie - udzielanie pomocy informacyjnej i doradczej.doc
RAPORT Z ANALIZY JAKOŚCI WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SAMORZĄDEM A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W MIEŚCIE STOCZEK ŁUKOWSKI W OPARCIU O LOKALNY INDEKS JAKOŚCI WSPÓŁPRACY
 Raport z analizy jakosci wspolpracy pomiedzy samorzadem a organizacjami pozarzadowymi.doc