Archiwum strony 26 maja 2019. imieniny: Filip, Paulina, Marianna
GOSPODARKA ODPADAMI
Zasady segregacji odpadów

Zasady segregacji odpadow.doc

Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok

HARMONOGRAM - 2017 ROK..doc

Opłata - numer rachunku bankowego
 OPLATY.doc
Podmioty odbierające odpady
 Podmiot odbierajacy odpady.doc
Miejsca zagospodarowania odpadów

 MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW.doc

Poziomy odzysku i recyklingu

Osiagniete poziomy odzysku.doc

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych.doc
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

A N A L I Z A.doc

 Analiza gospodarowania odpadami - sprawozdanie.doc
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIALALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADOW KOMUNALNYCH.doc

Uchwała Nr XX/106/2012 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 Uchwala Nr 106.doc
Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwala Nr 15.doc
Uchwała Nr XVII/89/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski

Uchwala Nr 89

Zalacznik do uchwaly Nr 89

Uchwała Nr XVII/90/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 Uchwala Nr 90.doc
Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwala Nr 91.doc

 Zalacznik do uchwaly nr 91.doc
Uchwała Nr XVII/92/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwala Nr 92.doc

Uchwała Nr XVII/93/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
 Uchwala Nr 93.doc