Archiwum strony 26 maja 2019. imieniny: Filip, Paulina, Marianna
Dokumenty strategiczne i planistyczne
Program Ochrony Środowiska na lata 2004 - 2014
 Program.doc
Plan Odnowy Miejscowości - Miasta Stoczek Łukowski na lata 2010 - 2017"
Plan Odnowy Miejscowości
 Plan odnowy.doc
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Stoczek Łukowski
Plan
 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO.doc
Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Stoczek Łukowski
Strategia
 STRATEGIA MIASTA..doc
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Stoczek Łukowski na lata 2010 - 2032
Program
 P R O G R A M usuwania azbestu.doc
STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015 - 2024

Strategia Rozwiazywania Problemow Spolecznych Miasta Stoczek Lukowski na lata 2015 - 2024..doc

Uchwala Rady Miasta w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiazywania Problemow Spolecznych Miasta Stoczek Lukowski na lata 2015 - 2024..doc

Uchwala Rady Miasta w sprawie zmiany Strategii Rozwiazywania Problemow Spolecznych Miasta Stoczek Lukowski na lata 2015 - 2024

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI NA LATA 2015 - 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO 2022 R.)

Uchwala Rady Miasta w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Stoczek Lukowski na lata 2015 - 2020 (z perspektywa do 2022 r.)..doc

 STRATEGIA MIASTA...doc