Archiwum strony 26 maja 2019. imieniny: Filip, Paulina, Marianna

Budowa ulicy Polnej Nr 102577L w Stoczku Łukowskim III etap
Informacja o projekcie  ...więcej
2016-12-15 08:01:05


Plan rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski
  ...więcej
2016-08-17 10:52:39


Park Sportu w Stoczku Łukowskim
  ...więcej
2016-05-04 08:22:01


Informacja o finansowaniu projektu - Renowacja pomnika Tadeusza Kościuszki w Stoczku Łukowskim
Informacja   ...więcej
2015-04-23 13:46:12


Informacja o finansowaniu projektu - Odrestaurowanie miejsca pamięci historycznej - cmentarza powstańców styczniowych
Informacja   ...więcej
2015-04-23 13:43:57


Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego, Kościelnej, Piaski i Letniej w m. Stoczek Łukowski.
W dniu 23 października 2012 roku Burmistrz Miasta podpisał  z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na   ...więcej
2013-03-25 13:13:22


STAR - Stoczkowska Telewizja Alternatywnej Rozrywki
Projekt STAR - Stoczkowska Telewizja Alternatywnej Rozrywki jest realizowany przez LKS Dwernicki Stoczek Łukowski w partnerstwie z Urzędem Miasta Stoczek Łukowski, Zespołem Oświatowym, Zespołem Szkół i Miejskim Ośrodkiem Kultury w ramach programu Równać S  ...więcej
2013-03-25 13:11:51


Każdemu można pomóc
„Każdemu można pomóc” - projekt realizowany z programu EFS ze środków UE. Temat: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  Wartość projektu:   2011 r. – 46 000,00 zł (w tym 41 170,00 wartość dofinansowania, 4 830,00 wkład własny pie  ...więcej
2013-03-25 12:34:57


Szkoła przyjacielem rozwoju
„Szkoła przyjacielem rozwoju” – projekt współfinansowany przez Ministerstwo Oświaty. Dotyczy podwyższania świadomości rodziców na temat edukacji wczesnoszkolnej dla 6 latków. Wartość projektu 11 200,00 zł (w tym 9 980,00 dofinansowani  ...więcej
2013-03-25 12:22:30


Bo każdy z nas jest inny
„Bo każdy z nas jest inny” - projekt realizowany z programu EFS ze środków UE. Temat: Indywidualizacja nauczania. Wartość projektu:  47 143,20 zł (w tym 47 143,20 wartość dofinansowania);Projekt realizowany przez Urząd Miasta w Stoczku   ...więcej
2013-03-25 10:56:57

Pokazano 1 - 10 z 16
następne